SEARCH
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Okavango / Botswana


Okavango-joen suisto on suurin sisämaan suistoalue Afrikassa. Kosteikon laajuus ja vedenpinta vaihtelevat vuotuisen sadekauden mukaan. Angolan vuorilta virtaavat tulvavedet kasvattavat deltan kevään aikana äärimmilleen. Sateiden loputtua vesi vetäytyy ja suisto kutistuu puoleen odottaakseen uusia, puhdistavia valumavirtoja. Kasvillisuus ja makea vesi houkuttelevat paikalle antiloopeja ja muita ruohonsyöjiä, kissapetoja ja valtavasti vesi- ja petolintuja kuten 38 haukkalajia.


Kosteikko koostuu rehevistä ruovikkosaarista ja niitä ympäröivistä kanavista. Suistossa kuljetaan soukilla mokoro-kanooteilla. Mokorot ovat vakaakulkuisia haapioita, joiden muoto ja ominaisuudet ovat hioutuneet tuhansien vuosien aikana  liikkumiseen matalissa vesissä ja ahtaissa, papyrusruokojen reunustamissa kanavissa. Auringonlaskun aikaan deltan värit ja tunnelma ovat taianomaisia.

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover